Loading...
Потписан споразум за Институтом за стандардизацију

вести | 16. август 2021.

У првој недељи августа, између Института за стандардизацију Србије и Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије потписан је споразум о пословно-програмској сарадњи. Њим су дефинисани оквири сарадње, који подразумевају заједничке активности на промовисању и успешној реализацији Tакмичења за најбољу технолошку иновацију.

Повод за потписивање споразума је заједничка жеља да се истакне значај иновација на настанак стандарда (и обрнуто) као и подршка у селектовању и номиновању представника Србије за награде које додељује Европски комитет за стандардизацију и Европски комитет за стандардизацију у области електротехнике (CEN and CENELEC Standards+Innovation Awards).

Институт за стандардизацију Србије (ИСС) је једино национално тело за стандардизацију у Републици Србији. Делатност ИСС-а обухвата доношење српских стандарда и сродних докумената и друге послове који су повезани са стандардизацијом. ИСС је правни следбеник свих претходних установа које су се бавиле стандардизацијом на овим просторима. Прва од њих био је Југословенски национални комитет за нормализацију, формиран далеке 1934. године у тадашњој Краљевини Југославији. Данас је ИСС јавна непрофитна установа, која представља нашу земљу у међународним и европским организацијама за стандардизацију.

Актуелно