Loading...

Водич за пријављивање средњошколских и студентских тимова

ТИМОВИ

Право учешћа у овогодишњем Такмичењу* имају искључиво тимови састављени од најмање 3 (три) члана. Чланови тима именују свог представника, која је истовремено овлашћен за комуникацију са Организационим тимом Такмичења.

* Наступ у категорији Иновативне идеје средњошколских тимова је у Календару такмичења и смотри средњих школа за школску 2023/2024 годину Министарства просвете, окарактерисано као смотра, која се реализује у оквиру пројекта Такмичење за најбољу технолошку иновацију.

КАТЕГОРИЈА ИНОВАТИВНЕ ИДЕЈЕ СРЕДЊОШКОЛСКИХ/СТУДЕНТСКИХ ТИМОВА предвиђена је за:
• СРЕДЊОШКОЛСКЕ ТИМОВЕ
o свих струка, а који су дошли до иновативне идеје.
o чланови могу да буду три средњошколца (из исте или различите средње школе) а изузетно, два средњошколца и један ученик
осмог разреда основне школе, који ће током такмичења постати средњошколац и најмање један одрасли члан (члан породице, професори из средње школе и сл.)
• СТУДЕНТСКЕ ТИМОВЕ
o свих струка а који су дошли до иновативне идеје.
o чланови могу да буду три студента (са истог или различитог факултета)
Лични подаци такмичара неопходни су ради провере веродостојности унетих података. Сваки члан тима дужан је да наведе број личне карте (за сва пунолетна лица који су чланови тима). Један такмичар (члан тима) може да учествује само у једном тиму.
Тим има могућност да повећава број чланова тако што ће на самом почетку пријавити и резервне чланове. Све накнадне промене у тиму биће посебно разматране и уколико Организациони тим процени да постоји оправданост, то ће и бити омогућено тиму. Два тима се могу интегрисати, након чега је апликација заједничка. У случају спајања тимова неопходно је доставити и потписан уговор о интелектуалној својини и уговор о сагласности свих чланова оба тима о њиховом спајању. Организатор неће арбитрирати у случају евентуалног спора између чланова тимова који су самоиницијативно довели до спајања по било ком основу. Организатор неће арбитрирати ни у случајевима распада тимова, већ ће такав тим бити елиминисан с такмичења.

ПРИЈАВЕ

Пријављена иновативна идеја треба да представља унапређење у односу на постојећа, опште позната решења.
Пријављени тимови могу поднети максимално 2 (две) пријаве за учешће на Такмичењу. Уколико обе пријаве прођу први круг рецензије, тим је у обавези да одабере једну иновацију и са њом настави даљи ток Такмичења.

Пријава подразумева онлајн попуњавање електронског формулара.
Подношење пријаве је било отворено до 30. марта 2024. године до 20 часова. (по средњеевропском времену)

 

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА
Тимови који поднесу пријаву за учешће на Такмичењу, аутоматски потврђују своју сагласност са Правилима Такмичења (у даљем тексту: Правила).
Пријављивање за учешће на Такмичењу, ове године, подразумева попуњавање једног електронског обрасца, који садржи:

1. Навођење података о тиму (назив, град, општина, регион, држава).

Назив тима мора бити једна реч на српском језику и та реч не може садржати лично име и/или презиме, назив предузећа или институције, не може почињати бројним ознакама и не може бити дужа од 16 карактера. Наша сугестија би била да назив тима буде звучан, повезан са иновацијом и сл. како бисте кроз назив тима стварали препознатљивост. Организациони тим има право да затражи од тима који је поднео пријаву на Такмичење, да промени назив уколико установи да назив није у складу са правилима са почетка пасуса.
Регистрацију учесника подразумева уписивање података за воћу тима, као и за преостале чланове тима. Препорука је да се као контакт имејл адреса вође тима наведе она имејл адреса која се контролише барем једном дневно, јер Организациони тим не сноси одговорност за неажурност такмичара приликом праћења пристиглих обавештења (информација) од стране Организационог тима. За све чланове тима уносе се: име и презиме, емаил, контакт телефон, адресу и број личне карте (за пунолетна лица).
Организациони тим има право да обави провере пријављених чланова тима путем телефона.
Тимовима се сугерише, такође, да на самом почетку пријаве и резервне чланове тима. Све накднадне промене унутар тима биће посебно разматрани и уколико Организациони тим процени да постоји оправданост, захтев ће бити одобрен.

2. Пријава иновације

Такође, у опису иновације НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО спомињати лична имена, називe институција, адресе вебсајта и имејл адресе и сл.

II ПРАВИЛА ТАКМИЧЕЊА

НАЧИН КОМУНИКАЦИЈЕ

Комуникација се одвија коришћењем и-мејла, фејсбук странице и телефоном:
• Контакт е-mail адреса Такмичења је office@inovacija.org, а контакт особa је Владимир Никић
• Веб портал: www.inovacija.org
• Фејсбук страна: www.facebook.com/NajboljaTehnoloskaInovacija
• Контакт телефон: 063 11 33 012 (Владимир Никић)

Непотпуне или неблаговремене Пријаве, као и пријаве које су послате поштом или на било који други начин, а који није предвиђен Правилима, неће бити узете у разматрање од стране Организатора. Организатор је дужан да обавести тимове да ли су поднете пријаве потпуне.

Након успешно обављене пријаве сваки такмичарски тим добија обавештење (потврду) о успешној регистрацији на и-мејл који је тим пријавио при регистрацији учесника. У случају непримања и-мејла у разумном року, тим треба да контактира Организациони тим Такмичења на office@inovacija.org.

Резултати сва три круга такмичења ће бити објављени на веб сајту Такмичења www.inovacija.org и свим учесницима ће бити послати и-мејлом, на адресу пријављену у поступку регистрације учесника.

Сваки такмичарски тим има право на консултације путем веб портала www.inovacija.org и коришћењем контакт и-мејл адресе office@inovacija.org током трајања Такмичења. Организатор има право да након завршеног тренинга достави и неке друге адресе за консултације.

РЕЗУЛТАТИ за све круговe Такмичења биће објављени на интернет сајту www.inovacija.org и тимови ће добити обавештење и-мејлом.

Сва ОБАВЕШТЕЊА О ОБАВЕЗНИМ АКТИВНОСТИМА такмичарских тимова биће прослеђена и-мејлом, на адресу пријављену у поступку регистрације учесника. Такмичарски тимови могу се информисати о корацима који их чекају током Такмичења и путем Календара активности који је, такође, на интернет сајту www.inovacija.org. Препоручује се редовно праћење интернет сајта, најмање два пута недељно.

ЗАШТИТА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТИМОВА

Очување поверљивости прикупљених информација током Такмичења је од превасходне важности за Организатора.

Организатор је предузео све неопходне мере заштите права интелектуалне својине учесника и свих који буду имали увида у садржај пријаве и осталих предатих докумената у виду обавезе потписивања одговарајућих уговора о чувању и поверљивости информација. Организатор је у обавези чувања свих потписаних уговора.

Организатор не сноси одговорност уколико неки од такмичара повреди права интелектуалне својине правних и физичких лица која нису учесници овог Такмичења. Уколико до тога дође, све заинтересоване стране упутићемо на званичне судске инстанце, уз пружање увида Такмичарима у све материјале које добијемо од трећих лица у којима се оспорава њихова иновација.

НАГРАДЕ

Почетни наградни фонд износи 1.000.000,00 динара и дели се на основни и специјални наградни фонд.
Основни наградни фонд се дели од 1. до 6. места за средњошколце, и од 1. до 6. места за студентске тимове.
Специјалне награде се деле по једном од могућих додатних критеријума из буџетских средстава (средња школа са највећим бројем пријава и сл.)

ОЦЕЊИВАЊЕ

СРЕДЊОШКОЛСКИ ТИМОВИ: Први и други круг рецензија су анонимни, док се последњи круг одвија уживо пред стручним комисијама. Тимови ће се рангирати по пласману на општинском, регионалном и републичком нивоу.

За два од три круга рецензија постоји формулар за оцењивање:
1. круг: Формулар за оцену техничког аспекта идеје, 24. април 2024. (пласман на општинском такмичењу)
2. круг: Формулар за оцену пословног аспекта идеје, 6. јун 2024. (пласман на регионалном такмичењу)
3. круг: Формулар за оцену финалиста на Финалу, 10. октобар 2024. (пласман на Републичком такмичењу)

У првом кругу, рецензенти оцењују Формулар за оцену техничког аспекта идеје. Рецензенти одговарају на питања попуњавањем рецензентског формулара, са чијим изгледом ће сви такмичари бити упознати благовремено. На основу оцена које они уносе, одређују се просечне оцене које представљају основу за одређивање пласмана појединих тимова.

У другом кругу, рецензенти пореде по три Формулара за оцену тржишног аспекта идеје и рангирају их по више критеријума од најбољег ка најмање добром. Тројке Формулар за оцену пословног аспекта идеје које се пореде, одређују се на основу  пласмана из првог круга и раније добијених оцена рецензената.

У трећем (последњем) кругу, стручни жири бира најбоље иновативне идеје на основу презентације и разговора.

СТУДЕНТСКИ ТИМОВИ: Први и други круг рецензија су анонимни, док се трећи круг одржава уживо пред стручним комисијама. За два од три круга рецензије постоји формулар за оцењивање :
1. круг: Формулар за оцену техничког аспекта идеје, 24. април 2024. (пласман на општинском такмичењу)
2. круг: Формулар за оцену пословног аспекта идеје, 6. јун 2024. (пласман на регионалном такмичењу)
3. круг: Формулар за оцену финалиста на Финалу, 10. октобар 2024 (пласман на Републичком такмичењу)

У првом кругу, рецензенти оцењују само писану Пријаву. Рецензенти одговарају на питања попуњавањем рецензентског формулара изложеног на порталу Такмичења. На основу оцена које они уносе, одређују се просечне оцене које представљају основу за одређивање пласмана појединих тимова. Број тимова који пролазе у други круг одређен је исправношћу попуњене Пријаве.

У другом кругу, рецензенти пореде по три Пословног модела и одлучују који је од њих најмање добар. Који пословни модели се међусобно пореде одређује се према пласману у првом кругу и раније добијеним одлукама рецензената. Најмање добар пословни модел пада на ранг листи, а преостали се пењу. Тако се постепено формира ранг листа.

У трећем (последњем) кругу, стручни жири бира најбоље иновативне идеје на основу презентације и разговора са три члана тима.

Сваки формулар је унапред дат тимовима на увид како би знали шта је предмет оцењивања.

ТОК ТАКМИЧЕЊА

Такмичење се одвија у више кругова.

Право учешћа имају сви учесници који су се пријавили до наведеног рока.

У ПРВОМ КРУГУ ТАКМИЧЕЊА захтева се подношење Формулара за оцену техничког аспекта идеје.

Начин оцењивања у првом кругу је следећи. Најмање два рецензента оцењују пријаву по 3 критеријума:

За сваки од критеријума, рецензент додељује оцене од 1 до 7 (1 је најнижа оцена, 7 је највиша). Оцене рецензената по сваком критеријуму се упросече и пропорционално израчунају освојени поени за сваки критеријум. Збир свих поена по свим критеријума представља коначан број поена које је тим освојио. На основу тих поена формира се ранг листа првог круга.

Први круг је елиминациони и након завршеног рецензирања, такмичење наставља 30 најбоље пласираних средњошколских тимова и 20 најбоље пласираних студентских тимова.

Сваки такмичарски тим који је остварио пласман у ДРУГИ КРУГ ТАКМИЧЕЊА, добија право на бесплатну едукацију у виду тренинга који ће се организовати на територији Републике Србије.

У другом кругу, СРЕДЊОШКОЛСКИ И СТУДЕНТСКИ ТИМОВИ предају Формулар за оцену тржишног апсекта идеје. Тимовима је обезбеђена помоћ у виду неколико стручних тренинга и консалтинга.

Првих 6 средњошколских и првих 6 студентских тимова јавно ће презентовати своје иновативне идеје. Распореди одржавања финала за средњошколце и финале за студенте објављени су у календару Такмичења на сајту www.inovacija.org.

ПРАВА ТАКМИЧАРА

Тимови из ове категорије остварују права ТОКОМ трајања Такмичења на:
• редовно обавештавaње о терминима, догађајима, документима од стране Организационог тима
• професионалану комуникацију од стране Организационог тима
• бесплатну едукацију путем тренинга
• бесплатни консалтинг током Такмичења
• исплату награда (уколико тим испуни услове)
• бесплатну промоцију тима/иновативног пословања
Тимови остварују права НАКОН трајања Такмичења на:
• бесплатне информације о инвеститорима, купцима, позивима, пројектима и сл.
• бесплатну промоција тима/иновативног пословања
• стручну помоћ након Такмичења

Организатор није у могућности да надокнади трошкове доласка и повратка такмичара с тренинга као ни њихове дневнице.

АКТИВНОСТИ ТАКМИЧАРСКИХ ТИМОВА

Документи за СРЕДЊОШКОЛСКЕ ТИМОВЕ
0. круг: Регистрација тимова (лични подаци, контакти), Пријава иновације
1. круг: Формулар за оцену техничког аспекта идеје
2. круг: Формулар за оцену тржишног аспекта идеје
3. круг: Презентација (power point)

Документи ЗА СТУДЕНТСКЕ ТИМОВЕ

0. круг: Регистрација тимова (лични подаци, контакти), Пријава иновације
1. круг: Формулар за оцену техничког аспекта идеје
2. круг: Формулар за оцену тржишног аспекта идеје
3. круг: Презентација (power point)

• Редовно праћење мејлова и веб сајта Такмичења

• ОБАВЕЗА ФИНАЛИСТА да током и након Такмичења тимови учествују у промоцији.

Детаљан временски оквир свих активности je описан у Календару активности за категорију Иновативне идеје средњошколских и студентских тимова.

Актуелно