Loading...
Победник у категорији Иновативно село

општа категорија | 4. децембар 2022.

Победник у категорији Иновативно село је тим Бачког Новог Села, општина Бач.

Тим, поред представника локалне самоуправе чине представници Удружења грађана „Дунав БНС“.

Учесници ове категорије су учествовали у обукама из области руралног развоја и онлајн промоције, након чега су оцењивани израђени акциони планови и реализоване онлајн промотивне активности. Победнички тим Бачког Новог Села је освојио новчану награду у износу од 100.000 динара.

 

Актуелно