Loading...

Организатори

Такмичење организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у сарадњи са: Технолошко-Металуршким факултетом из Београда, Факултетом техничких наука из Новог Сада, Привредном комором Србије  и Радио телевизијом Србије и Војводине (у даљем тексту: Организатори).

Такмичење се одржава на територији Републике Србије и на територији Републике Српске, у сарадњи са Министарством науке и технологије Републике Српске.

*****

Такмичење за најбољу технолошку иновацију на нивоу Србије је пројекат Министарства науке и и заштите животне средине Републике Србије од 2005. године, а овај сазив Министарства просвете, науке и технолошког развоја га наставља и у 2018. години. Министарство је преузело на себе посао промоције и окупљања различитих субјеката у организацији Такмичења.
Спој иновативности и предузетништва је рецепт за конкурентност како појединаца, тако и предузећа, универзитета, државе. Такмичење за најбољу технолошку иновацију је настало управо на овој идеји и жељи да промовише предузетнички дух међу истраживачима, студентима, иноваторима, креативним појединцима, тимовима и привредним друштвима, а пре свега онима који ће својом делатношћу допринети да се привредни живот Србије брже трансформише ка економији заснованој на знању.

Такмичење организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у сарадњи са: Технолошко-Металуршким факултетом из Београда, Факултетом техничких наука из Новог Сада, Привредном комором Србије  и Радио телевизијом Србије и Војводине (у даљем тексту: Организатори).

Такмичење се одржава на територији Републике Србије и на територији Републике Српске, у сарадњи са Министарством науке и технологије Републике Српске.

Укупан резултат који је постигнут током Такмичења за најбољу технолошку иновацију од 2005. до 2017. године је следећи:

• 7.599 обучених студената, иноватора, истраживача, високотехнолошких предузећа и инвентора за омишљавање и покретање сопственог пословања на бази своје инвенције;

• 80 новооснованих високотехнолошких предузећа;

• 84.000.000 динара је издвојено за наградни фонд;

• подељене су и многобројне специјалне награде институција и локалних самоуправа;

• едукација је спроведена кроз 406 тренинга

• направљено је 1.013 бизнис и маркетинг планова и пословних модела

• остварена је сарадња Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Министарства науке и технологије Републике Српске – Такмичење за најбољу технолошку иновацију се организује и на територији Републике Српске од 2007. године.

 

Актуелно