Loading...
Измене у календару такмичења

истакнута вест | 2. мај 2017.

Скрећемо вам пажњу на следеће измене у Календару такмичења:

28.04. (петак) Тренинг „Презентовање инвенције: припрема за техничку рецензију“

08 – 11.05. Тренинг „Разумевање иновације: иноватор vs. купац“

12.05. (петак) Такмичари шаљу ТЕХНИЧКУ СПЕЦИФИКАЦИЈУ

Актуелно