Loading...
У петак је НТИ у Суботици

промоција | 12. април 2016.

Регионална провредна комора ће у петак, 15. априла бити домаћин промоције Такмичења за најбољу технолошку иновацију. Промоција ће се одржати у периоду од 12 до 14 сати у просторијама регионалне коморе, Сала 12/13, Сенћански пут 15/II, Суботица.

 

На Трибини ће говорити Иван Војнић Тунић дипл. оецц.- РПК Суботица, проф. др Драган Повреновић, координатор Такмичења за најболју технолошку иновацију у Србији-Технолошко-металурушки факултет, и др Даница Мићановић, координатор такмичења у коморском систему-Привредна комора Србије.

Актуелно