Loading...
Полуфинала такмичења у Србији

општа категорија | 27. новембар 2016.

Прво полуфинале Такмичења за најбољу технолошку иновацију у Србији 2016, ће се одржати 29. Новембра 2016, у просторијама конгресног центра Новосадског сајма, Хајдук Вељкова 11 у Новом Саду, са почетком у 10 сати. Домаћин и подршка у реализацији полуфинала је Новосадски сајам.

Друго полуфинале је заказано за 2. децембар 2016, у просторијама хотела Извор, Мишарска 2б у Аранђеловцу, са почетком у 10 сати. Домаћин Аранђеловачког полуфинала је компанија Књаз Милош.

На новосадском полуфиналу представиће се тимови Азотикос (иновација: Иновативни систем за претакање течног азота- потпуна аутоматизација, област: машинство) из Новог Сада, Алуминотермија (иновација: технологија алуминотермијског заваривања шина) из Београда, ЛабКИТ (иновација: савремено интерактивно учило за извођење експеримената, област: информационо-комуникационе технологије) из Београда, Магнетико (иновација: Магнетни котао, област: енергетика) из Новог Сада, Тионус (иновација: Нове технологије производње антикорозивних и флотационих средстава за третман минералних сировина, област: материјали) из Крушевца и тим Тунел (иновација: Вентилација и против – пожарна заштита путног саобраћајног тунела, област: машинство) из Зрењанина.

На другом полуфиналу представиће се тимови Eco Aqua тим (иновација: Филтер антрацит, област: екологија) из Зајечара, Енерго тим (иновација: Ерификација ренџер машине у области наводњавања, област: енергетика) из Беочина, К4 (иновација: Компактни акумулатор топлоте, област: енергетика) из Београда, LablogistiX (иновација: Spot freight rate, област: информационо-комуникационе технологије) из Београда, СЕФ (иновација: Концентратор сунцеве енергије-СЕФ, област: енергетика) из Панчева и Toybox (иновација: Smart Toybox, област: информационо-комуникационе технологије) из Београда.

Актуелно