Loading...

ULN2xxx DIY KIT

ULN2xxx DIY KIT је развојни систем превасходно намењен управљању DCмоторима мале снаге у области embedded сyстема и роботике. DIYје скраћеница која овај производ сврстава у категорију такозваних „уради сам“ пакета – Do It Yourself. ULN2xxx је флексибилно решење и као такво поред embedded роботике, налази своју примену у широком дијапазону различитих апликација. СаULN2xxx пакетом могуће је реализовати различите типове алгоритама: stepping, microstepping и PWM сигнале. ULN2xxx је превасходно независна екстензија микроконтролерских платформи у ситуацијама када је потребно управљати снагом коју није могуће савладати са истима.
Решење је могуће примењивати уз готово сваку миркроконтролеску платформу тренутно присутну на тржишту, као што су: mikroElektronika, Arduino, Raspberry Pi итд. Наш производ је подржан од стране Raspberry Pi платформе на шта смо посебно поносни. Производ је публикован у магазину ИнфоЕлектроника број 117. Технички детаљи:ULN2xxx је базиран на низу Дарлингтонових транзистора интегрисаних у 7/8 канално интегрисано коло. Решење нуди широк дијапазон напонских стандарда што ово решење чини додатно повољним. Решење је остварено и тренутно се продаје широм света. Као финални резултат нашег рада, 2014 године основана је предузетничка фирма XXX са седиштем у Новом Саду.

Актуелно