Loading...

Smart spray

Smart spray представља софтвер који се користи у пољопривредној производњи и који решава проблем неправилне апликације пестицида и велике губитке хемијског средства у процесу пољопривредне производње. Просечан број третирања у нпр. једном засаду јабуке је већи од 20, а просечна количина пестицидне течности која се избаци по једном хектару за једно третирање је 1.000 л/ха. У засадима коштичавог воћа број третирања се креће од 6 па до 9 пута. У заштити повртарских култура број третирања је од 4 до 6 пута, код заштите индустријских ратарских култура од 3 до 5 пута и код житарица 2 до 4 пута у току сезоне са мањим количинама пестицидне течности од 200 до 400 л/ха. Количина пестицидне течности која не доспе на третирани објекат услед лоше апликације је и до 60% од примењене норме. У случају третирања засада јабуке, то значи да од 1000 л/ха примењене течности и до 600 литара не доспе на биљке, већ испари у ваздух или бива однешено ваздушним струјањима у водотокове и на земљиште. Исказана лоша апликација пестицида која се у ратарству и повртарству изводи са прскалицама, односно у виногадарству и воћарству са орошивачиима у преко 60% случајева је последица лоше подешених радних параметара апликације и геометрије млаза који прскалице и орошивачи избацују.  Smart spray софтвер на основу информација о жељеној норми третирања, радном притиску и узгојном облику засада обезбеђује инфомације о брзини кретања, потребном протоку распрскивача, њиховом углу постављања и геометрији млаза који формирају. Предност овог програма у односу на постојеће се огледа у томе што ће бити на српском језику, даваће информације о параметрима апликације које треба користити зависно од услова средине, што генерално није случај са сличним постојећим софтверима. За Smart spray софтвер нашем тиму неопходна су средства уз помоћ којих бисмо обезбедили неопходну опрему за тестирање и развој софтвера на парцели. С тога нам је фиансијска подршка неопходна и кључна у процесу развоја овог софтвера.

Актуелно