Loading...

Shungit YU

Идеја је израда машине за производњу бакарних мрежица (трака), које се користе при спајању енергетских екранизованих каблова напона до 35kV.

Актуелно