Loading...

Обло

Постојећа електрична инфраструктура у стамбеним и пословним објектима омогућује мануелну контролу укључивања и искључивања прикључених електричних уређаја. Мануелна контрола често зависи од навика и расположења корисника који у знатном броју случајева пропусте да искључе неке од уређаја, попут осветљења након напуштања одређене просторије, што резултује повећаном потрошњом електричне енергије а самим тим и високим рачунима. Уједно, тренд развоја SMART GRID технологије додатно подстиче потребу за реализацијом система за спрегу са корисником који омогућује аутоматизовану контролу укључивања и искључивања електричних уређаја у зависности од глобалних потреба електричне мреже, али и тренутног стања и потреба у самом домаћинству. Сходно наведеним захтевима, на тржишту потрошачке електронике у току је експанзија система паметних кућа. Захваљујући интегрисаним мрежама бежичних сензорских уређаја, системи паметних кућа су оспособљени да прилагоде целокупну инфраструктуру паметне куће тренутној ситуацији, правовремено интерагујући са корисницима у окружењу, на начин који не ремети њихове свакодневне активности или навике.

С обзиром да употреба конвенционалних сензорских решења захтева комплексне процедуре монтаже, прикупљања и обраде података, сама физичка архитектура на којој су имплементиране дате сензорске функционалности захтева знатну процесну снагу што већ иницијално дефинише високу тржишну цену финалног сензорског производа. Сходно томе, представљена иновација значајно унапређује аутоматизацију управљања потрошњом електричне енергије у домаћинству уз минимизацију трошкова крајњег система, кроз реализацију платформе за интелигентно управљање потрошњом електричне енергије која је додатно оспособљена за детекцију присуства и кретања људи у просторији без употребе било каквих конвенционалних сензорских решења. Наведена ОБЛО платформа се састоји из низа бежичних паметних утичница и бежично контролисаних зидних електронских регулатора осветљења (у даљем тексту паметних прекидача). Као централна јединица обраде података користи се централни управљачки уређај, реализован у облику програмске подршке интегрисане на наменском рачунару који подржава ожичене и бежичне мрежне протоколе. Паметне утичнице обезбеђују напајање електричних уређаја са двополном утичницом (стандард CEE 7/16), дизајнираном за напон до 250V и струју до 6А. Уз стандардну могућност укључивања и искључивања напајања прикљученом уређају, локално или даљински коришћењем посебно дизајнираних даљинских управљача, паметне утичнице и прекидачи омогућују пренос струје до прикљученог уређаја и у одређеном проценту. Посредством реализованог портала, омогућен је удаљени приступ и контрола свих прикључених уређаја путем Андроид/iOS апликације. Уграђени IEEE 802.15.4 примопредајник омогућује комуникацију свих модула ОБЛО система на учестаности од 2.4 GHz и уводи могућност коришћења постојећих комуникационих радио таласа за детекцију присуства и кретања људи. Уласком особе у успостављено радио-комуникационо поље између бежичних утичница и прекидача долази до појаве изражених варијација индикатора примљене снаге радио сигнала услед интерференције људског тела са радио таласима. Варијације су последица ефеката засенчења и слабљења радио таласа проузрокованог присуством човека на пропагационој путањи радио таласа између пријемног и предајног бежичног модула. С обзиром да се људско тело највећим делом састоји из воде чија молекуларна резонанција оптимално апсорбује енергију радио таласа на учестаностима од 2.4 GHz, присуство човека генерише другачију форму варијације индикатора примљене снаге радио сигнала него други објекти на истој пропагационој путањи радио таласа, што га додатно издваја од других објеката у процесу детекције обезбеђујући крајњем систему могућност да без додатних трошкова инсталације и процесирања специфичних сензорских уређаја у потпуности реализује систем паметне куће.

Актуелно