Loading...

Футуринг

Пословна идеја усмерена је ка производњи софтвера за виртуелну реалност у оквиру веб сајтова. За овај производ постоји све веће интересовање клијената како у земљи тако и у иностранству. Јединствена платформа за сајтове виртуелне реалности и контролу садржаја на њима, испуњава захтеве најразличитијих делатности, нарочито на пољу услуга. Фокус пројекта су све врсте објеката којима је потребна адекватна виртуелна презентација пословног простора ради квалитетнијег позиционирања на тржишту. Виртуелном реалношћу омогућује се најквалитетнији приказ објеката и простора.

Актуелно