Loading...

Еко плоче

Водоотпорне ЕКО плоче су грађевински материјал који је направљен од пресованих делића употребљеног амбалажног тетрапака. Целокупна технолошка линија је направљена од домаће опреме и резултат је знања наших инжењера. Плоче се производе у формату 220 цм џ 115 цм и дебљинама 9,10 и 11 [мм].
Новину представља технолошки поступак добијања и употреба заштитне фолије која је термостабилна.
У току производног процеса се не користе лепкови, а као сировина се употребљава отпадна амбалажа од тетрапака која је до сада завршавала на депонијама.
Битне предности ЕКО грађевинске плоче су механичка отпорност и стабилност, рециклабилност, једноставност и сигурност у коришћењу уз смањење количине комуналног чврстог отпада, без утицаја материјала на животну средину.
Потенцијални купци наших производа ЕКО грађевинских плоча су стоваришта грађевинског материјала, као и целокупна грађевинска и индустрија намештаја.
Грађевинске плоче се користе у изградњи објеката, за облагање зидова, унутрашњих преграда, подова, кровова, испод покривача крова, у производњи намештаја, за шаловање, бетонирање, друге врсте грађевинских радова.
Тим броји четири члана и посвећен је изласку производа на тржиште. Поступак заштите интелектуалне својине смо започели подношењем Патентне пријаве у Заводу за интелектуалну својину у Београду. Испитали смо величину тржишта и проценили наше тржишно учешће новчано и у броју комада плоча.

Актуелно