Loading...

ДМС систем аналитичких функција

Наша иновација је део једног сложеног софтверског система (ДМС софтвер), савременог система намењеног за извођење свих техничких послова у дистрибутивним предузећима на ефикасан и оптималан начин који испуњава све захтеве корисника широм света. Овај модеран софтверски алат омогућава запосленима у дистрибутивном предузећу да:
– Динамички прате и контролишу дистрибутивну мрежу,
– Достигну вискоко квалитетно знање о мрежи,
– Ефикасно користе, дизајнирају и развијају могућности дистрибуције,
– Смањују губитке и оперативне трошкове,
– Увећају профит (доходак) предузећа,
– Побољшавају квалитет и квантитет снабдевања електричном енергијом потрошачима
ДМС софтвер обезбеђује алате за динамичку визуализацију, праћење и контролу електричне дистрибутивне мреже, заједно са широким спектром апликација за анализу рада, планирања и оптимизације. Систем је изграђен на отвореним стандардним решењима и моћној техничкој бази података. ДМС софтвер је модуларно организован пакет са трослојном софтверском архитектуром. На овај начин, ДМС софтвер се може лако делити, прилагођавати и прерађивати у пуној сагласности са захтевима купца.

У срцу ДМС софтвера налази се ДМС систем аналитичких функција – интелигенција ДМС Софтвера. ДМС систем аналитичких функција представља иновацију у пољу електоенергетике, чему сведоче бројни научни радови објављени у домаћим и светски признатим научним часописима и конференцијама (ИЕЕЕ, ЦИРЕД, итд.). Ова иновација је суштински квалитет ДМС Софтвера, и чини га једним од водећих светских техничких решења за електро-дистрибутивна предузећа.

Актуелно