Loading...

Алати за брзи развој и испитивање уређаја енергетске електронике

Стална потреба за унапређењем енергетске ефикасности, као и повећањем учешћа енергије добијене из обновљивих извора енергије, као што су ветар и сунце, не може се практично реализовати без унапређења електро енергетске инфраструктуре системима енергетске електронике.
Уређаји енергетске електронике омогућавају врло ефикасно и прецизно управљање токовима електричне енергије, као и оптимизацију рада извора и прикључених потрошача. Како је у њима енергетски софтвер тесно повезан са енергетским хардвером његов развој и тестирање захтева значајну истраживачку инфраструктуру (лабораторије и опитна постројења) што чини развој софтвера изузетно дуготрајним и скупим.
У циљу решавања овог проблема наш тим се посветио развоју дигиталног симулатора система енергетске електронике, који би радио у реалном времену. Дигитални симулатор захваљујући својој брзини (10-100 пута бржи од најбржих постојећих решења) у тој мери верно описује понашање енергетског хардвера да енергетски софтвер нема начина да разликује да ли управља симулатором или стварним системима.
Применом нашег решења у процесу пројектовања, развоја и тестирања енергетског софтвера постижу се значајне уштеде у времену потребном за развој и тестирање, као и квалитету енергетског софтвера, што се лако може изразити у новчаним јединицама.

Актуелно