Loading...

Acvis

Саобраћај представља саставни део модерног друштва. Употребом интелигентних система за мониторинг саобраћаја могуће је спровести ефикасну контролу и управљање саобраћаја. Захваљујући томе што смо развили напредну технологију за издвајање и праћење покретних објеката у прилици смо понудити тржишту софистициран и интелигентан систем за мониторинг саобраћаја. Овакав систем омогућава одређивање различитих саобраћајних параметара који се могу користити за ефикасније планирање и пројектовање саобраћаја. Поред тога, систем је могуће применити и за потребе детекције и анализе инцидентних ситуација којима се може повећати безбедност у саобраћају.

Актуелно