Loading...

Упозоравајући троугао са светлосном емисијом

Упозоравајући троугао са светлосном емисијом је ново решење за наменско означавање учесника у саобраћају, који су се нашли у позицији да према саобраћајним прописима буду обавезно прописно означени (возила у квару, места саобраћајног удеса, места застоја у непрегледним условима итд). Његова предност је вишеструко побољшана функционалност, односно боља уочљивост и видљивост са веће дистанце, што у поменутим условима доприноси повећању безбедности свих ушесника у саобраћају. То је остварено са два идејна решења, емусијом светлости црвених ЛЕ диода за ноћне и друге услове смањене видљивости, односно светлости жутих/оранж ЛЕ дида за услове магле (светлост жуто-оранж боје има већу видљивост од црвене у услпвима магле). Такодје, ново решење је по форми, изгледу и габаритима сагласно важећим стандардима, тј. идентично постојећем. Самим склапањем упозоравајућег троугла врши се и укључење, односно емисија светлости, па корисник бива ефектно означен и пре момента позиционирања троугла.Раније опажање (5-10 секунди) у условима смањене видљивости, ушесницима у саобраћају даје простор за правовремену реакцију адекватну околностима. Повећање саобраћајног интензитета, односно израженији фактори ризика условљавају потребу за решењима која доприносе савременим безбедносним захтевима.

Актуелно