Loading...

Тримс

Основни циљ ове иновације је ново технолошко решење, које ће на ефикасан и квалитетан начин решити проблем завариваја тзв. прелазних спојева код трамвајских колосека.

Актуелно