Loading...

Соларна маска

Инвенција је заштитна соларна маска за фасадни столарију, фасаде и кровове. Новост је у грађевинарству и архитектури по дизајну и функцији. У потпуности је нова у односу на постојеће стање у овој области. Инвенција је заштићен, а развијана је неколико година у склопу ширег пројекта.

Актуелно