Loading...

НЛ Про Вибро

Микроконтролери су широко апликативни уређаји и користе се за аквизицију података, мерење, процесно управљање, тестирање, мониторинг, анализу података, визуелизацију и архивирање. Примењују се у индустрији у процесу производње у лабораторијама за мерење, и испитивање.
Индустријски ПЦ микроконтролери омогућавају да се капитализује постојећа информатичка инфраструктура и да се на економичан начин повећају продуктивност и перформансе окружења. Базирани на отвореном ПЦ стандарду микроконтролери омогућавају лаку интеграцију са хардверским и софтверским компонентама у већ постојећу мрежу користећи заједнички оперативни систем, комуникационе протоколе, методе прикључивања у примени ПЦ система.
Мониторинг индустријског постројења у циљу превентивне и проактивне заштите подразумева између осталог и вибро-дијагностику стања радне исправности. Примена микроконтролера нове генерације у вибро-дијагностици треба да омогући употребу постојећих рачунарских ресурса ПЦ-платформе у проактивној дијагностици машинских система.
Да би се реализовао концепт микроконтролера у дијагностици потребно је утврдити неопходне карактеристике дијагностичког уређаја како хардверском тако и у софтверском погледу. Реализовани дијагностички систем мора да има потребну брзину детекције промена у јединици времена са једне и потребну хардверску компатабилност са ПЦ рачунарима са друге стране.

Актуелно