Loading...

Наутички time-sharing акционарски модел

Основу НАУТИЧКОГ TimeSharing АКЦИОНАРСКИ МОДЕЛ чини сасвим нови концепт (1) пројектовања (2) изградње и (3) експлоатације пловних објеката високе класе- Floating villa и Houseboats (плутајуће виле/куће, односно пловни објекти у пловидбеном режиму) а који су у (су)власништву акционара. У складу са принципом: једна акција-један глас, а сагласно броју откупљених акција, стиче се право власништва, управљања и коришћења пловних објеката.

Актуелно