Loading...

Модерни сувенир

Идеја је израда украсно-употребних предмета, заснована на једној од примена нове технологије, у циљу стварања модерног сувенира Србије. Сем оригиналног и пријемчивог естетског изледа, новостворени производи имају одговарајућа техничко-технолошка својства.

Актуелно