Loading...

Машински уређаји за заштиту стамбено пословних објеката

Градјевински противпожарни елементи и уредјаји намењени су да на месту монтаже потпуно блокирају ширење пожара. Њихова функција је да зауставе ширење топлих пожарних гасова као и доток свежег ваздуха у зону заштите са овим уредјајем. Намена ових уредјаја састоји се у функцији рада у којој се у условима пожара исти постављају у зони евентуалног правца ширења пожара на начин да својим техничко технолошким карактеристикама зауставе пожар до задате границе.

Актуелно