Loading...

Кристал

Идеја је производња оптичког Фарадејевог кристала за сензор мегнетног поља. Овакав сензор је главни део мерне главе фибероптичких сензора струје, електричног поља и напона.

 

Актуелно