Loading...

Ерификација ренџер машине у области наводњавања

Предмет иновације је  СИСТЕМ ЗА ЕЛЕКТРИФИКАЦИЈУ РЕНЏЕР МАШИНЕ

Новина је то, што се у виду техничког унапређења  доводи електрична енергија до ренџер машине, као и више техничких унапређења изведених на самој машини као стандардном производу.

Стандардне машине за свој рад користе као енергент нафту док наше иновативно решенје користи електричну енергију.

Предност примене електричног погона је вишеструка:

  • Око 6 пута нижа цена за утрошену енергију,
  • Око 5 пута нижа цена одржавања,
  • електрична енергија је домаћи производ, док је нафта увозни енергент,
  • дизел мотор је увозна роба док је погонски електро мотор домаћи производ,
  • електрични погон не загађује животну средину (ваздух, земљиште и водотокове) као погон на дизел гориво (мисли се пре свега на електричну енергију добијену из хидро електране или из обновљивих извора),
  • електрични погон емитује знатно нижи ниво буке што је повољно са аспекта очувања здравља руковаоца,
  • већом применом електричне енергије у летњем периоду, када се наводњава, доприноси се уједначенијем коришћењу електро-енергетске инфраструктуре током године (тзв. пеглање сезонског-годишњег врха),
  • због смањених трошкова наводњавања, па самим тим и пољопривредне производње, имали бисмо конкурентнији пољопривредни производ и са већом шансом да се добије декларација о органски здравом производу.
  • могући недостатци примене електричне енергије (нпр, смањење степена покретљивости машине, опасност за људе од електричног удара…) су минимизирани кроз квалитетно и свеобухватно техничко решење.

Актуелно