Loading...

Еко гајбица

Иновација Еколошка транспортна амбалажа – еко гајбица –замењује постојећа технолошка решења у процесу паковања и транспорта млечних и месних производа. Испоручује се купцима као готов производ спреман за поступак паковања и омогућује лако паковање стандардних пластичних чашица од 0,2 л за млечне производе широког асортимана (јогурта, киселог млека, топљеног сира, пудинг и слично а могуће су и производи величине и до 1 кг, такође и производа за потребе месне индустрије).
Амбалажа се до сада испоручивала као полупроизвод од валовите лепенке и финалисала у фази производње, непосредно пред пуњење млечних и месних производа. Нова амбалажа има значајне предности као што су: поједностављење паковања и тренспорта, није више потребна линија за финализацију у самим млекарама и код прерађивача меса; 4 пута је краће време производње, губици на капацитету пунилице млечних производа у млекарама и код прерађивача меса, крећу се од 5 до 10 % за амбалажу од валовите лепенке, због застоја и разних непрецизности; лакша је манипулација са пуним гајбицама: лакше је захватање и краће је време преузимања пре пуњења гајбица.Време истовара за еко гајбицу краће је за 30 % у односу на производ од валовите лепенке ( поређење је рађено на узорку једне палета са 100гајбица); при производњи знатно је мања количина отпадака и то : за иновативни производ износи 2-3%, а у постојећим технологијама за производ од валовите лепенке 12-15%; знатно мање простора заузима за одлагање пред рециклажу: 4мм иновација ( 40мм валовита лепенка).
Еко гајбица је јефтинија за 3-5 еуро цента по гајбици у односу на постојећа решења.
Иновација је израђена од рециклираног картона, којим се кроз познат начин пресовања добија тело еко гајбице.
Велики произвођачи амбалаже, наша директна конкуренција: Хартман- погони у пет земаља ( централа у Немачкој), „БИЛОКАЛНИК“, Аустриа, Биокалник-ИПА Хрватска, Цартон масцхине Тајланд/Кина: нису заинтересовани за производњу ове врсте амбалаже, јер се баве производњом великих серија кутија за јаја и производњом амбалаже за велике фабрике електронике. Нашу идеју користиће за своје велике палете других производа којима се већ баве. Млекаре у Србији су заинтересоване за ову иновацију, чак се и експерт млекаре укључио у рад нашег тима, због могућности избацивања технолошке линије за финализацију амбалаже из свог погона. Заинтересовани су за нови начин паковања њихових производа, због смањења трошкова , што је у овој области веома значајно. Из ових разлога оправдано очекујемо потпуну и технолошку и економску реализацију иновације ” еко гајбице”, такође израду и других иновација за млекаре и месниу индустрију којима се бавимо протеклих 20 г. а очекујемо са корисницима и сложеније пословне аранжмане.
Производња у првој години се планира на 2 мил.ком. за млекаре, са досада 5 склопљених уговора. Склопљена је машина за ову производњу и израђен је алат за машину која производи континуално 350 ком. /х. Планирамо повећање капацитета у наредној години на 33мил /год гајбица за млекаре и 10 мил/год гајбица за месну индустрију. Потребе Србије се процењују на око 60 мил./ гајбица годишње. Статус иновације: Признат је мали патент за производ “ еколошка гајбица“ у Заводу за интелектуалну својину Србије, и израђен је прототип.

Актуелно