Loading...

Гема

Идеја је стварање новог вида једноставнијег и бржег пословања у грађевинарству, доступношћу квалитетних, поузданих и правовремених информација у електронском облику, који вишеструко смањује трошкове пословања корисника и унапређује пословне процесе.

Актуелно