Loading...

Виртуелни мени

Наш тим је развио иновативни софтверски систем за угоститељске објекте, у виду апликације као јединице производа. Новина је у јединственом алгоритму, који служи угоститељским објектима који примењују највише технолошке стандарде, са великом потребом на тржишту од стране угоститеља, који користе системе који су базирани искључиво на ПОС системе а не на презентацији и интеракцији са гостима.

Актуелно