Loading...
Измене у календару такмичења

такмичење | 4. јул 2016.

Обавештавамо такмичаре да је модификован Календар такмичења у делу који описује активности око припреме Пословног модела (измењен део календара је обојен црвеном бојом) а то су следеће ставке:

15.07. (петак) ПРЕДАЈА ПОСЛОВНОГ МОДЕЛА (према задатом обрасцу 1. Корак Пословни модел – претпоставке вашег пословања на бази иновације)

Током летњих месеци такмичари разговарају са купцима, пишу у задати документ, коригују Пословни модел уз консултације путем мејла/Skype са члановима Организационог тима.

01.09. (четвртак) ПРЕДАЈА КОРИГОВАНОГ ПОСЛОВНОГ МОДЕЛА (према задатом обрасцу 2. Корак Пословни модел – провера претпоставки на тржишту)

05-09.09. дводневни тренинг из проверавања Пословног модела

05-08.09. – „Тестирање пословног модела из угла финансија“

06-09.09. – „Pitch – тестирање резимеа“

20.09. (уторак) 2. круга рецензије: такмичари шаљу две ставке које иду на рецензију до 20 часова.

  • ПОСЛОВНИ МОДЕЛ – ФИНАЛНИ (према задатом обрасцу 3. Корак Пословни модел – финални)
  • 20 СЕКУНДИ ВИДЕО СНИМКА (према задатом обрасцу)

Детаљне инструкције у вези са припремом и достављањем докумената, такмичари су обавештени од страе организационог тима путем имејла.

Актуелно