Loading...

Тренинг “Управљање знањем”

Tренинг, Такмичење | 23 октобар 2020 00:00

Тренинг “Управљање знањем”

Датум: 23.10.2020 - 27.10.2020
Време: Цео дан

Одржавање тренинга “Управљање знањем”.

Опис тренинга

• Због чега је важно да управљамо знањем од самог почетка рада на идеји
• На који начин је управљање знањем у директној вези са иновирањем
• Да ли је потребно да идентификујемо знања која имамо и која нам недостају
• Како креирамо нова знања, како их делимо, чувамо и користимо
• Како управљање знањем доприноси „расту“ и убрзава долажење до нових идеја

Начин рада

• Интерактиван кроз неколико итерација „предавање/дискусија“
• Практичне вежбе у групама / примена метода и техника управљања знањем

Резултат

Сваки тим ће се оспособити да:
• Континуирано примењује концепт управљања знањем

Одржавање: онлајн

За више информација о такмичењу контактирајте Организациони тим такмичења на имејл office@inovacija.org.

Актуелно