Loading...

Тренинг „Пословни модел иновативног пословања: хипотезе“

Tренинг, Такмичење | 08 јун 2020 00:00

Тренинг „Пословни модел иновативног пословања: хипотезе“

Датум: 08.06.2020 - 12.06.2020
Време: Цео дан

Онлајн тренинг „Пословни модел иновативног пословања: хипотезе“.

Опис тренинга

Питања о којима ће бити речи су:
• Шта је пословни модел?
• Који је најподеснији алат за конципирање пословног модела?
• Како разумети корисника и/или купца и проговорити његовим/њеним језиком?

Начин рада

Веома интензиван тренинг који захтева високи степен концентрације, јер је циљ промена начина размишљања и посматрања купца.
• Индивидуалан рад са сваким тимом
• Развој иднивидуалних пословним модела

Резултат

Сваки тим ће се оспособити да:
• Разуме начин на који може, уколико жели, да се прилагоди тржишту
• Користи препопучени алат за лакше конципирање пословног модела
• Сагледа важност постојања пословног модела за сопствено пословање

За више информација о такмичењу контактирајте Организациони тим такмичења на имејл office@inovacija.org.

Актуелно