Loading...

Тренинг „Израда пословног модела“, 2. део

Tренинг, Реализоване иновације | 01 септембар 2022 10:00

Тренинг „Израда пословног модела“, 2. део

Датум: 01.09.2022 - 07.09.2022
Време: 10:00 - 12:00

четвртак, 01.09, 10:00-12:00
петак, 02.09, 10:00-12:00
понедељак, 05.09, 10:00-12:00
уторак, 06.09, 10:00-12:00
среда, 07.09, 10:00-12:00

 

ПЛАН ТРЕНИНГА
Представљање пословне идеје кроз израду пословног модела:

 • Пословни модел: појам, значај и основне карактеристике
 • Коме је намењен и шта омогућава пословни модел
 • На шта је потребно обратити пажњу приликом израде пословног модела
 • Тржишни потенцијал иновације
 • Анализа величине тржишта и тржишног потенцијала
 • Анализа конкуренције и поређење са директном/индиректном конкуренцијом
 • SWOT анализа

Израда платна пословног модела (енгл. Bussines Model Canvas) као основног алата за стратешко сагледавање пословне идеје:
1. Идентификација циљних (потенцијалних) купаца
2. Предложена вредност (понуда) за циљне купце
3. Канали дистрибуције производа/услуге
4. Односи са циљним купцима
5. Структура прихода
6. Кључни ресурси
7. Кључне активности
8. Кључни партнери
9. Структура трошкова

Пивотирање Бизнис канваса:

 • Пивотирање развијеног платна пословног модела
 • Објашњење појма „пивотирање“
 • Разлози за пивотирање (интерни и екстерни фактори)
 • Када и како пивотирати развијени пословни модел
 • Пивотирање – примери
 • Израда измењених пословних модела (план Б и план Ц)

Од пословног модела до економско-финансијске анализе:

 • Дефинисање и прорачун кључних параметара
 • Временски оквир анализе
 • Дефинисање укупних расхода (инвестициони и оперативни)
 • Дефинисање прихода
 • Резидуална вредност
 • Извори финансирања (носиоци пројекта, банке, лизинг компаније, правна лица, држава)
 • Економско-финансијска анализа као незаобилазни део пословног модела
 • Финансијско-тржишна оцена ефикасности пословања
 • Економска оцена ефикасности пословања (основи показатељи економске рентабилности)
 • Анализа осетљивости и одрживости пословања
 • Правила којима се треба руководити при доношењу коначног закључка о економско-финансијској ефикасности пословања
 • Индикатори кључних перформанси (енгл. Кеy Performance Indicators – KPIs)

За више информација о такмичењу контактирајте Организациони тим такмичења на имејл office@inovacija.org.

Актуелно