Loading...

Тренинг „Pitch – тестирање резимеа“ и „Тестирање пословног модела из угла финансија“

Tренинг, Такмичење | 24 август 2020 00:00

Тренинг „Pitch – тестирање резимеа“ и „Тестирање пословног модела из угла финансија“

Датум: 24.08.2020 - 29.08.2020
Време: Цео дан

Назив тренинга: Pitch – тестирање резимеа

Опис тренинга

• како се пише резиме
• усмена провера свега урађеног у пословном моделу

Начин рада

• давање конкретних коментаре на пословни модел такмичара као и смернице како да саставе Резиме свог пословног модела.

Резултат

Сваки тим ће се оспособити да:
• напише своје иновативно пословање на три странице
• уради финални документ „Корак 3. Пословни модел – финални“

Начин одржавања: онлајн

 

Назив тренинга Тестирање пословног модела из угла финансија

Опис тренинга

Задатак тренинга је да такмичари уз помоћ тренера науче да квантификују кључне ресурсе потребне за функционисање пословног модела, одреде колико су већ уложили а колико још треба да уложе у развој идеје, као и да тестирају пословни модел израдом биланса успеха и биланса новчаних токова.

Начин рада

интерактиван рад на личним примерима

Резултат

Сваки тим ће се оспособити да:
• разуме начин формирања биланса успеха
• разуме како да квантификује кључне ресурсе
• разуме начин формирања биланса новчаних токова

За више информација о такмичењу контактирајте Организациони тим такмичења на имејл office@inovacija.org.

Актуелно