Loading...

Тренинг „Развој пословног модела“

Tренинг, Такмичење | 05 јун 2017 10:00

Тренинг „Развој пословног модела“

Датум: 05.06.2017 - 09.06.2017
Време: 10:00 - 17:00

Четвородневни тренинг за тимове који су прошли трећи круг, а желе да наставе Такмичење:

05 – 09.06. „Развој пословног модела“

Циљеви тренинга: Овај тренинг има за циљ да полазницима претстави концепт креирања пословног модела. Полазници ће након тренинга овладати алатима и вештинама које ће им омогућити да самостално спроводе процес развоја и унапређења пословног модела.

Коме је тренинг намењен: Полазници овог тренинга могу да буду студентисвих нивоа студија без обзира на претходно образовање.

Неопходни предуслов за похађање овог тренинга је да полазници имају идеју за развој новог производа или услуге који ће у току тренинга послужити као студија случаја коју ће полазници развијати. Тренинг је намењен тимовима, а полазници који немају тим ће битистимулисани да у току тренинга формирају тим са другим полазницима којису се самостално пријавилиза рад на тренингу.

Садржај тренинга:

1. Разлика између Пословног модела и бизнис плана

2. Сегмент купаца

3. Предлог вредности

4. Канали дистрибуције

5. Генерисање прихода

6. Кључниресурси, активности, партнери

7. Трошкови

8. МВП

 

Препоручена лиература:

  1. Osterwalder A., Pigneur Y., Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers, Wiley, 2010

 

За више информација о такмичењу контактирајте Организациони тим такмичења на имејл office@inovacija.org.

Актуелно