Loading...

Тренинг „Тестирање пословног модела из угла финансија“

Tренинг, Такмичење | 04 септембар 2017 10:00

Тренинг „Тестирање пословног модела из угла финансија“

Датум: 04.09.2017 - 08.09.2017
Време: 10:00 - 17:00

Тренинг „Тестирање пословног модела из угла финансија“.

Опис тренинга

Задатак тренинга је да такмичари уз помоћ тренера науче да квантификују кључне ресурсе потребне за функционисање пословног модела, одреде колико су већ уложили а колико још треба да уложе у развој идеје, као и да тестирају пословни модел израдом биланса успеха и биланса новчаних токова.

Начин рада

интерактиван рад на личним примерима

Резултат

Сваки тим ће се оспособити да:
• разуме начин формирања биланса успеха
• разуме како да квантификује кључне ресурсе
• разуме начин формирања биланса новчаних токова

За више информација о такмичењу контактирајте Организациони тим такмичења на имејл office@inovacija.org.

Актуелно