Loading...

Тренинг „Тестирање пословног модела – развој купаца“

Tренинг, Такмичење | 12 јун 2017 10:00

Тренинг „Тестирање пословног модела – развој купаца“

Датум: 12.06.2017 - 16.06.2017
Време: 10:00 - 17:00

Циљеви тренинга: Овај тренинг има за циљ да полазницима прикаже концепт тестирања пословног модела. Полазници ће у току тренинга овладати алатима и вештинама неопходним за проверу пословног модела што ће им омогућити да самостално спроведу процес планирања и реализације своје пословне идеје.

Коме је тренинг намењен: Полазници овог тренинга могу да буду студенти свих нивоа студија без обзира на претходно образовање. Неопходан предуслов за похађање овог тренинга је да полазници имају идеју за развој новог производа/услуге који ће у току тренинга послужити као студија случаја на којој ће полазници примењивати стечена теоријска знања. Ради бољег схватања концепата који ће бити изложени на тренингу неопходно је да полазници пре овог тренинга овладају знањима које покрива тренинга Развој пословног модела и Развој предлога вредности. Тренинг је намењен тимовима, а полазници који немају тим ће бити стимулисани да у току тренинга формирају тим са другим полазницима који су се самостално пријавили за рад на тренингу.

Садржај тренинга:

1. Customer development – шта је то?

2. Где започети процес?

3. Вежба 1 – Индентифоковање претпоставки

4. Вежба 2 – Профил купаца

5. Вежба 3 – Мапирајте профил вашег циљног купца

6. Са ким треба да разговарам?

7. Како спровести интервју?

8. Изађите из зграде

9. Валидација хипотеза

10. Какав ВМП треба да правим?

Литература:

1. Alvarez, C. (2014). Lean customer development: Building products your customers will buy. “ O’Reilly Media, Inc.“., Oreilly 2014

2. Cooper, B., & Vlaskovits, P. (2010). The Entrepreneur’s Guide to Customer Development: A Cheat Sheet to the Four Steps to the Epiphany. CustDev.

За више информација о такмичењу контактирајте Организациони тим такмичења на имејл office@inovacija.org.

Актуелно