Loading...
Резултати рецензирања пословног модела

истакнута вест | 16. октобар 2018.

Након рецензирања пословног модела, познато је који је то 21 тим из Србије, који ће наставити такмичење на Сусрету са потенцијалним инвеститорима.

То су следећи тимови (списак тимова је дат азбучним редом, како се не би утицало на наставак такмичења):

1. Алгоритам
2. Артино
3. Био тех тим
4. Диа пет
5. Екоенерџи (Ecoenergy)
6. Екострој
7. Ембедед Мејкерс (Embedded Makers)
8. КафеКап
9. Кип ит фреш (Keep IT Fresh)
10. Кластер Дерманисис галинае (Klaster Dermanyssys Gallinae)
11. Кременко
12. МИДИЦ
13. Мобилне скеле
14. Мотимове
15. Оптимониа
16. Пajрат арт (Pirrate art)
17. Плативоо
18. Преображенко
19. Скробикус
20. Увац
21. Чувај

На сусрету са потенцијалним инвеститорима по специјалном позиву Организационог тима представиће се и тим Теслијанци.

У наставку је поредак тимова, који се нису пласирали за наставак такмичења:

22. Вибхир тим (Vibhear team)
23. Микомедлаб
24. МиливојевН
25. Црвени
26. АИД
27. Еко М&К
28. Шарада тим
29. Мув Индекс (Move Index)

У овом кругу су рецензирани и пословни модели тимова из Републике Српске. Сви тимови су прошли у наставак такмичења. Пошто поредак након рецензирања утиче на пласман у финалу, неће се објављивати.

Актуелно