Организатори

Такмичење организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, док се оно на територији Републике Српске, реализује у сарадњи са Министарством науке и технологије Републике Српске.

*****

Такмичење за најбољу технолошку иновацију на нивоу Србије је пројекат Министарства науке и и заштите животне средине Републике Србије од 2005. године, а овај сазив Министарства просвете, науке и технолошког развоја га наставља и у 2021. години. Министарство је преузело на себе посао промоције и окупљања различитих субјеката у организацији Такмичења.
Спој иновативности и предузетништва је рецепт за конкурентност како појединаца, тако и предузећа, универзитета, државе. Такмичење за најбољу технолошку иновацију је настало управо на овој идеји и жељи да промовише предузетнички дух међу истраживачима, студентима, иноваторима, креативним појединцима, тимовима и привредним друштвима, а пре свега онима који ће својом делатношћу допринети да се привредни живот Србије брже трансформише ка економији заснованој на знању.

Укупан резултат који је постигнут током Такмичења за најбољу технолошку иновацију од 2005. до 2020. године је следећи:

• 9.005 обучених студената, средњошколаца, иноватора, истраживача, високотехнолошких предузећа и инвентора за омишљавање и покретање сопственог пословања на бази своје инвенције;

• 85 новооснованих високотехнолошких предузећа;

• 99.550.000 динара је издвојено за наградни фонд;

• подељене су и многобројне специјалне награде институција и локалних самоуправа;

• едукација је спроведена кроз 470 тренинга

• направљено је 1.161 бизнис и маркетинг планова и пословних модела

• остварена је сарадња Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Министарства науке и технологије Републике Српске – Такмичење за најбољу технолошку иновацију се организује и на територији Републике Српске од 2007. године.