Loading...
Представљање Екоплоче у Пожаревцу

промоција | 26. март 2016.

CaptureДана 24.3, на седници Одбора за грађевинарство, ИГМ и занатство РПК Пожаревац која је организована у сарадњи са Удружењем за грађевинарство, индустрију грађевинског материјала и стамбену привреду и Центром за иновације Привредне коморе Србије промовисана је иновација Еко Плоча, истоименог тима који је био финалиста Такмичења за најболју технолошку иновацију у Србији у 2015. години.

Кроз Научно-технолошки парк у Чачку, о чијем раду је говорио Сретко Попадић, директор парка али и иноватор, пружа се подршка развоју предузетничког духа кроз подизање свести младих о значају иновације. Парк је подржао и афирмацију иновације Еко плоча, коју је представио Мирко Пешић, члан тима. Истакао је да је иновација водоотпорни грађевински материјал који је направљен од пресованих делића употребљеног амбалажног тетрапака. Целокупна технолошка линија је направљена од домаће опреме и резултат је знања наших инжењера. Плоче се производе у формату 220 цм х 115 цм и дебљинама 9,10 и 11 мм. Новину представља технолошки поступак добијања и употреба заштитне фолије која је термостабилна. У току производног процеса се не користе лепкови, а као сировина се употребљава отпадна амбалажа од тетрапака која је до сада завршавала на депонијама. Битне предности Еко грађевинске плоче су механичка отпорност и стабилност, рециклабилност, једноставност и сигурност у коришћењу, уз смањење количине комуналног чврстог отпада, без утицаја материјала на животну средину.

Потпредседница РПК Пожаревац Милица Митковић је подржала пројекат истичући значај нових технологије за унапређење привредног развоја, док је о најакуелнији питањима у области грађевинарства и стамбене политике говорио је Виктор Кобјерски, секретар Удружења за грађевинарсво ПКС. Он се осврнуо на питања примене нових Закона у грађевинарству, као и питања регулисања и примене рециклираног грађевинског отпада у индустрији. НТИ је национални пројекат, који за циљ има унапређење предузетничког духа и формирање високо технолошких фирми на бази домаћег знања. Кроз бесплатне едукативне програме који се организују у коморском систему ушесници стичу нове вештине и знања неопходна за излазак на тржиште, истакла је др Даница Мићановић из ПКС.

Актуелно