Loading...

Смартинг

Обезбеђивање повратне спреге је важно за учење и адаптацију вештине. На пример, кошаркаш док гађа на кош разматра да ли је имао успеха или не и адаптира свој наредни покушај у складу са тим. Новорођече усваја моторне способности уз помоћ покушаја и погрешака које му омогућавају повратну спрегу. Повратна спрега је исто тако потврђена као есенцијална за повратак изгубљених функција код људи са инвалидитетом. Као што је показано у клиничким студијама, повратна спрега обезбеђује оповратак у скоро нормално функционисанње после шлога. Неуро-повратна спрега је метод који помаже поновно тренирање мозга и развој изгубљених способности. Интерпретација успешног исхода (извршавање задатка) помаже особи да тренира мозак у оптималним условима. Ово је могуће услед пластичности мозга (могућности да се само-адаптира). Неуро-повратна спрега можеда побољша фитнес мозга код старијих особа и као што је било предложено код медицинских процедура за третман разних поремећаја можданих функција (шлог, адхд, алцхајмерова болест, поремећаји код учења, аутистича деца). Литература тврди да неуро-повратна спрега пружа већи напредак у поређењу са медикативном терапијом (погледати ).
Тренутна неуро-повратна спрега користи незграпне, жичане, скупе ЕЕГ инструменте за аквизицију можданих активности која налаже експертско позиционирање електрода. Ова чињеница лимитира неуро-повратну спрегу само на лабораторијске услове, који изискују високе трошкове медицинксог особља и малог броја термина за пацијенте. Ова вештачка средина у великој мери умањује комфор пацијената.
Најновије технолошке иновације (минијатуризовани појачавач и аналогно-дигитални конвертори, бежична комуникација, и веома брзи микро-компјутери) у комбинацији са паметним телефонима омогућава развој нових потпуно мобилних система за неуро-повратну спрегу. Нови систем омогућава замену лабораторијски тренинга са системима високог квалитета, приступачних у домовима.
Овакав уређај са мобилом неуро-повратном спрегом би унапредио квалитет живота људи кроз комфорност коришћења и повећао би број људи који би од њега имали користи.
мБраинТраин’с “Смартинг” има за циљ да развије, произведе и евалуира малу серију таквих мобилних, кућно-оријентисаних уређаја. Ови системи прво ће бити помуђени научној заједници и одабраним клиничким партнерима за детаљно тестирање и независну евалуацију перформанци. Ускоро, “Смартинг” би могао да постане валидиран медицински уређај одобрен од стране здравства и здравствене заштите као и од осигурања. Ова могућност није раније била понуђена и представљаће велики раст на тржишту за неуро-повратне спреге.
Краткорочни циљ пројекта је да направи постојећи, научно прихваћени сет електорда интегрисан у удобну капу са ново развијеним појачавачем који трансмитује снимљене податке ка паметном телефону. Подаци су процесуирани са новом комбинацијом техника за обраду сигнала и систем обезбеђује разноврсне модалитете неуро-повратне спреге. Мозак тада користи неуро-повратну спрегу да само адаптира своју функционалност.
Дугорочни циљ укључује проширење употребе “Смартинг” система, заснованим на побољшању хардвеских и софтверских компонената који ће следити из искустава корисника.
Млада, стартуп компнија мБраинТраин ће изградити операциони прототип система са неуро-повратном спрегом у оквиру свог „Смартинг“ пројектног оквира. Систем ће бити у потпуности конструисан у србији и бити базиран на експертизи пројектног тима.

Актуелно