Тренинг “Иновирање пословног модела”
  • Категорија:

Датум: 19.10.2020 - 21.10.2020
Време: Цео дан

Категорија


Одржавање тренинга “Иновирање пословног модела”.

Опис тренинга

• посматрање дефинисаног пословног модела (у Кораку 3.) из угла визије пословања
• одрживост пословања
• места креирања вредности у пословном моделу
• провоцирање процеса иновирања пословног модела

Начин рада

• интерактиван

Резултат

Сваки тим ће се оспособити да:
• стратешки размишља
• уз алате које добије има способност поновог промишљања о пословном моделу
• разуме места на којима све може да креира вредност

Начин одржавања: онлајн