„Разумевање иновације: иноватор vs. купац“ и „Дефинисање јединице производа и цене“
  • Категорија:

Датум: 04.06.2018 - 08.06.2018
Време: 10:00 - 17:00

Категорија