Loading...

„Разумевање иновације: иноватор vs. купац“ и „Дефинисање јединице производа и цене“

Tренинг, Такмичење | 04 јуна 2018 10:00

„Разумевање иновације: иноватор vs. купац“ и „Дефинисање јединице производа и цене“

Актуелно