Слање техничке спецификације
  • Категорија:

Датум: 26.05.2020
Време: Цео дан

Категорија


Такмичари шаљу на званични имејл:

  • Техничку спецификацију – први део: опис делова и функционалност
  • Видео запис