Слање презентација за полуфинале
  • Категорија:

Датум: 22.11.2020
Време: Цео дан

Категорија


Такмичари шаљу завршену презентацију за полуфинале на званични имејл.