Слање финалног документа Корак 3 Пословног модела
  • Категорија:

Датум: 19.09.2020
Време: 20:00

Категорија


Такмичари шаљу на званични имејл НТИ КОРАК 3. ПОСЛОВНИ МОДЕЛ – ФИНАЛНИ – 3. круг рецензирања.