Дешавања

апр 2017

Датум/Време Дешавање
24.04.2017
Цео дан
Објава списка исправно поднетих пријава
28.04.2017
10:00 - 17:00
Одржавање тренинга „Инвенција: снимање видео материјала“

мај 2017

Датум/Време Дешавање
05.05.2017
00:00 - 20:00
Такмичари шаљу ВИДЕО МАТЕРИЈАЛ своје инвенције – 2. круг рецензија
08.05.2017 - 12.05.2017
10:00 - 17:00
Дводневни тренинг Разумевање и презентовање иновације
10.05.2017
00:00
Oбјава резултата 2. круга рецензирања
15.05.2017
20:00
Такмичари шаљу ТЕХНИЧКУ СПЕЦИФИКАЦИЈУ
22.05.2017 - 31.05.2017
10:00 - 16:00
Техничке рецензије – 3. круг рецензирања

јун 2017

Датум/Време Дешавање
01.06.2017
00:00
Објава резултата 3. круга рецензирања
05.06.2017 - 09.06.2017
10:00 - 17:00
Тренинг „Дефинисање јединице производа и цене“
12.06.2017 - 16.06.2017
10:00 - 17:00
Тренинг „Пословни модел иновативног пословања: хипотезе“
12.06.2017 - 16.06.2017
10:00 - 17:00
Тренинг „Развијајте производ који ће ваш купац куповати“
19.06.2017 - 22.06.2017
10:00 - 17:00
Тренинг „Како имати успешан иновативни тим“
29.06.2017
20:00
Предаја КОРАК 1. ПОСЛОВНИ МОДЕЛ
30.06.2017 - 09.07.2017
00:00
Консалтинг за Корак 1. пословног модела

јул 2017

Датум/Време Дешавање
03.07.2017 - 06.07.2017
10:00 - 17:00
Тренинг „Креативно решавање изазова“
09.07.2017 - 25.08.2017
00:00
Истраживање претпоставке на тржишту

авг 2017

Датум/Време Дешавање
26.08.2017
20:00
Предаја Корак 2 пословног модела
27.08.2017 - 31.08.2017
00:00
Консалтинг за Корак 2 пословног модела

сеп 2017

Датум/Време Дешавање
04.09.2017 - 08.09.2017
10:00 - 17:00
Тренинг „Pitch – тестирање резимеа“
04.09.2017 - 08.09.2017
10:00 - 17:00
Тренинг „Тестирање пословног модела из угла финансија“
09.09.2017 - 17.09.2017
00:00 - 23:30
Kонсалтинг за Корак 3. пословнog моделa
20.09.2017
20:00
Предаја КОРАК 3. ПОСЛОВНОГ МОДЕЛА

окт 2017

Датум/Време Дешавање
09.10.2017 - 13.10.2017
10:00 - 17:00
Тродневни тренинг....
14.10.2017 - 22.10.2017
00:00 - 23:30
Консалтинг за сусрет са инвеститорима
14.10.2017
Цео дан
такмичари шаљу ПРОФИЛ ИНОВАТИВНОГ ПРОИЗВОДА/УСЛУГЕ/ПРОЦЕСА/СОФТВЕРА
1 2