Правила НТИ 2020

ПРАВИЛА ТАКМИЧЕЊА ЗА НАЈБОЉУ ТЕХНОЛОШКУ ИНОВАЦИЈУ НТИ2020

Организатори Такмичења за најбољу технолошку иновацију у Србији (у даљем тексту: НТИ) јесу Министарство просвете, науке и технолошког развоја Србије (МПНТР), Привредна комора Србије (ПКС) и Радио телевизија Србије (РТС). Организатори су техничке послове око самог такмичења поверили тиму са Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду (ТМФ) и Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду (ФТН) – у даљем тексту Организациони тим НТИ. Такмичење се паралелно у истом формату организује и у Републици Српској.

I ПРАВИЛА ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ

Ове године тимови се могу пријављивати у оквиру три категорије: