Правила НТИ 2019

ПРАВИЛА ТАКМИЧЕЊА ЗА НАЈБОЉУ ТЕХНОЛОШКУ ИНОВАЦИЈУ НТИ2019

Мисија Tакмичења за најбољу технолошку иновацију НТИ2019 (у даљем тексту: Такмичење) јесте промовисање предузетничке иновативне климе у Србији и помоћ потенцијалним и постојећим високо-технолошким предузетницима/истраживачима, који су спремни и способни да сопствене идеје и инвенције преточе у тржишно валоризоване иновације.

Учешће на Такмичењу, осим награда, свим такмичарима обезбеђује:
• бесплатну стручну помоћ у виду едукације кроз тренинге и консалтинг
• бесплатну медијску подршку
• континуално праћење и помоћ у годинама које следе након завршеног учешћа на Такмичењу.

Уколико иновацију креирају истраживачи регистровани код ресорног министарства науке, у случају да желе да им се тај резултат посебно бодује код министарства, то ће бити рађено за највише 5 истраживача у тиму, док других сарадника може бити неограничен број. Уколико има више истраживача од 5, онда ће им се појединачни резултат код министарства вредновати као удео броја у односу на 5.

Такмичење организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у сарадњи са: Факултетом техничких наука из Новог Сада, Технолошко-металуршким факултетом из Београда, Привредном комором Србије, и Радио телевизијом Србије и Војводине (у даљем тексту: Организатори).
Такмичење се одржава на територији Републике Србије и на територији Републике Српске, у сарадњи са Министарством науке и технологије Републике Српске.

I ПРАВИЛА ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ

Ове године тимови се могу пријављивати у оквиру две категорије: категорије РЕАЛИЗОВАНЕ ИНОВАЦИЈЕ (видети које критеријуме ова категорија подразумева) и категорије ИНОВАТИВНЕ ИДЕЈЕ СРЕДЊОШКОЛСКИХ/СТУДЕНТСКИХ ТИМОВА.

ТИМОВИ
Право учешћа у овогодишњем Такмичењу имају искључиво тимови састављени од најмање 3 (три) појединца, који могу бити физичка или правна лица (кроз своје представнике). Чланови тима именују свог представника, која је истовремено овлашћен за комуникацију са Организационим тимом Такмичења.

КАТЕГОРИЈА РЕАЛИЗОВАНЕ ИНОВАЦИЈЕ предвиђена је за такмичарске тимове (физичких лица или представника правних лица) који испуњавају минимум један од наведених критеријума:
• имају готов прототип спреман за тржиште
• остварили су минимум једну продају свог приозвода/ услуге/ процеса/ софтвера и сл;
• имају изграђено постројење за производњу;
• имају или су имали одобрен иновациони пројекат код Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и имају намеру да са својом иновацијом изађу на тржиште у скоријој будућности.
Лични подаци такмичара неопходни су ради провере веродостојности унетих података. Сваки члан тима дужан је да наведе број личне карте. Један такмичар (члан тима) може да учествује само у једном тиму.
Финалисти из ранијих година могу да буду у тиму ове године али се не могу појављивати у полуфиналима и финалима током 5 година од финала у ком су учествовали.

Такмичари који су се такмичили у претходним годинама са својим иновацијама и предали пословни модел, НЕМАЈУ ПРАВО поновне пријаве истих или веома сличних идеја. Дакле, они имају право пријаве само потпуно нових и недвосмислено различитих иновација.

Такмичари који су се такмичили у претходним годинама, али нису стигли до предаје пословног модела могу да се пријаве на овогодишње Такмичење и са иновацијама са којима су већ учествовали на неком од ранијих Такмичења за најбољу технолошку иновацију.

Тим има могућност да повећава број чланова тако што ће на самом почетку пријавити и резервне чланове. Све накандне промене у тиму биће посебно разматране и уколико Организациони тим процени да постоји оправданост, то ће и бити омогућено тиму. У принципу, додавање новог члана тима ће увек бити омогућено ако не противречи неком од других правила, а изостављање члана из тима захтева писмену сагласност свих осталих чланова тима. Два тима се могу интегрисати, након чега је апликација заједничка. У случају спајања тимова неопходно је доставити и потписан уговор о интелектуалној својини и уговор о сагласности свих чланова оба тима о њиховом спајању. Организатор неће арбитрирати у случају евентуалног спора између чланова тимова који су самоиницијативно довели до спајања по било ком основу. Организатор неће арбитрирати ни у случајевима распада тимова, већ ће такав тим бити елиминисан с такмичења. Чланови тима морају имати међусобни уговор о расподели евентуалне награде и организациони тим ни на који начин неће пристати да арбитрира у случају спора око те расподеле.

КАТЕГОРИЈА ИНОВАТИВНЕ ИДЕЈЕ СРЕДЊОШКОЛСКИХ/СТУДЕНТСКИХ ТИМОВА предвиђена је за:
• СРЕДЊОШКОЛСКЕ ТИМОВЕ
o свих струка који су дошли до иновативне идеје.
o чланови могу да буду три средњошколца (из исте или различите средње школе) и минимум један одрасли члан (ментор – члан породице, професори из средње школе и сл.)
• СТУДЕНТСКЕ ТИМОВЕ
o свих стука који су дошли до иновативне идеје.
o чланови могу да буду три студента (са истог или различитих факултета) Лични подаци такмичара неопходни су ради провере веродостојности унетих података. Сваки члан тима дужан је да наведе број личне карте. Један такмичар (члан тима) може да учествује само у једном тиму.
Тим има могућност да повећава број чланова тако што ће на самом почетку пријавити и резервне чланове.

Све накандне промене у тиму биће посебно разматране и уколико Организациони тим процени да постоји оправданост, то ће и бити омогућено тиму. Два тима се могу интегрисати, након чега је апликација заједничка. У случају спајања тимова неопходно је доставити и потписан уговор о интелектуалној својини и уговор о сагласности свих чланова оба тима о њиховом спајању. Организатор неће арбитрирати у случају евентуалног спора између чланова тимова који су самоиницијативно довели до спајања по било ком основу. Организатор неће арбитрирати ни у случајевима распада тимова, већ ће такав тим бити елиминисан с такмичења.

ПРИЈАВЕ

Тимови ове године Такмичење могу да се пријаве оквиру две категодије:
I КАТЕГОРИЈА РЕАЛИЗОВАНЕ ИНОВАЦИЈЕ
Иновација мора да буде заснована на истраживању и развоју и да та оригиналност буде тржишно применљива. Од такмичара се очекује да њихова иновација буде потпуно нов или значајно измењен постојећи производ/услуга/процес/софтвер.

Пријављени тимови могу поднети максимално 2 (две) пријаве за учешће на Такмичењу. Уколико обе пријаве прођу први круг рецензије, тим је у обавези да одабере једну иновацију и са њом настави даљи ток Такмичења.

Пријава се састоји од:
• писаног документа – основни подаци о тиму, области иновације и сажетак.

II КАТЕГОРИЈА ИНОВАТИВНЕ ИДЕЈЕ СРЕДЊОШКОЛСКИХ/СТУДЕНТСКИХ ТИМОВА
Иновација мора да буде заснована на истраживању и развоју и да та оригиналност буде тржишно применљива.

Пријављени тимови могу поднети максимално 2 (две) пријаве за учешће на Такмичењу. Уколико обе пријаве прођу први круг рецензије, тим је у обавези да одабере једну иновацију и са њом настави даљи ток Такмичења.

Пријава се састоји од:
• писаног документа – основни подаци о тиму, области иновације и сажетак

РОКОВИ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ

Пријављивање за овогодишње Такмичење за категорију РЕАЛИЗОВАНЕ ИНОВАЦИЈЕ је:
• Подношење пријаве до 30. априла 2019. године до 20 часова (по средњеевропском времену)
Пријављивање за нареду годину (2020. година) за категорију ИНОВАТИВНЕ ИДЕЈЕ СРЕДЊОШКОЛСКИХ/СТУДЕНТСКИХ ТИМОВА:
• Подношење пријаве од 1 октобра до 31. децембра 2019. године до 20 часова (по средњеевропском времену)

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

Тимови који поднесу пријаву за учешће на Такмичењу, аутоматски потврђују своју сагласност са Правилима Такмичења (у даљем тексту: Правила).
Пријављивање за учешће на Такмичењу, ове године, подразумева попуњавање једног електронског обрасца, који садржи:
1. Навођење података о тиму (назив, град, држава). Назив тима мора бити једна ћирилично написана реч и та реч не може садржати лично име и/или презиме, назив предузећа или институције, не може почињати бројним ознакама и не може бити дужа од 16 карактера. Наша сугестија би била да назив тима буде звучан, повезан са иновацијом и сл. како бисте кроз назив тима стварали препознатљивост.
Регистрацију учесника подразумева уписивање података за воћу тима, као и за преостале чланове тима. Препорука је да се као контакт имејл адреса вође тима наведе она имејл адреса која се контролише барем једном дневно, јер Организациони тим не сноси одговорност за неажурност такмичара приликом праћења пристиглих обавештења (информација) од стране Организационог тима. Такође, за тимове који прођу у другу фазу такмичења, на имејл вође тима биће послат линк за активирање налога на вебсајту www.inovacija.org. За све чланове тима уносе се: име и презиме, емаил, контакт телефон, адресу и број личне карте.
Организациони тим има право да обави провере пријављених чланова тима путем телефона.
Тимовима се сугерише, такође, да на самом почетку пријаве и резервне чланове тима. Све накднадне промене унутар тима биће посебно разматрани и уколико Организациони тим процени да постоји оправданост, захтев ће бити одобрен.
2. Сажетак. Такође, у опису иновације НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО спомињати лична имена, називe институција, адресе вебсајта и имејл адресе и сл.

КАТЕГОРИЈА РЕАЛИЗОВАНЕ ИНОВАЦИЈЕ: наводи се Назив иновације и област којој припада, као Сажетка иновације..

КАТЕГОРИЈА ИНОВАТИВНЕ ИДЕЈЕ СРЕДЊОШКОЛСКИХ/СТУДЕНТСКИХ ТИМОВА: наводи Назив иновације и област којој припада, као и Сажетка иновације.

II ПРАВИЛА ТАКМИЧЕЊА

НАЧИН КОМУНИКАЦИЈЕ

Комуникација се одвија коришћењем и-мејла, веб портала Такмичења, фејсбук странице и телефоном:
• Контакт е-mail адреса Такмичења је office@inovacija.org а контакт особa је Владимир Никић
• Веб портал: www.inovacija.org
• Фејсбук страна: www.facebook.com/NajboljaTehnoloskaInovacija
• Контакт телефон: 063 11 33 012 (Владимир Никић)

Непотпуне или неблаговремене Пријаве, као и пријаве које су послате поштом или на било који други начин, а који није предвиђен Правилима, неће бити узете у разматрање од стране Организатора. Организатор је дужан да обавести тимове да ли су поднете пријаве потпуне.

Након успешно обављене пријаве сваки такмичарски тим добија обавештење (потврду) о успешној регистрацији на и-мејл који је тим пријавио при регистрацији учесника. У случају непримања и-мејла у разумном року, тим треба да контактира Организациони тим Такмичења на office@inovacija.org.

Сваки такмичарски тим у обе категорије ће након објаве резултата на интернет сајту Такмичења www.inovacija.org бити обавештен о коментарима стручних рецензената и-мејлом, на адресу пријављену у поступку регистрације учесника (први корак у пријављивању учешћа на Такмичењу). На овај начин сваки такмичарски тим добија значајан увид у могућности усавршавања сопствених идеја и бржи или лакши пут до њихове реализације.

Сваки такмичарски тим има право на консултације омогућене путем веб портала www.inovacija.org и коришћењем контакт и-мејл адресе office@inovacija.org током трајања Такмичења. Организатор има право да након завршеног тренинга достави и неке друге адресе за консултације.
РЕЗУЛТАТИ за све круговe Такмичења биће објављени на интернет сајту www.inovacija.org и тимови ће добити обавештење и-мејлом.

Сва ОБАВЕШТЕЊА О ОБАВЕЗНИМ АКТИВНОСТИМА такмичарских тимова биће прослеђена и-мејлом, на адресу пријављену у поступку регистрације учесника. Такмичарски тимови могу се информирсати о корацима који их чекају током Такмичења и путем Календара активности који је, такође, на интернет сајту www.inovacija.org. Препоручује се редовно праћење интернет сајта, најмање два пута недељно.

ЗАШТИТА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТИМОВА

Очување поверљивости прикупљених информација током Такмичења је од превасходне важности за Организатора.

КАТЕГОРИЈА РЕАЛИЗОВАНЕ ИНОВАЦИЈЕ: Организатор је предузео све неопходне мере заштите права интелектуалне својине учесника и свих који буду имали увида у садржај пријаве (први круг Такмичења) и касније техничке рецензије (други и трећи круг Такмичења) и пословних модела (четврти круг Такмичења) у виду обавезе потписивања одговарајућих уговора о чувању и поверљивости информација. Организатор је у обавези чувања свих потписаних уговора.

КАТЕГОРИЈА ИНОВАТИВНЕ ИДЕЈЕ СРЕДЊОШКОЛСКИХ/СТУДЕНТСКИХ ТИМОВА: Организатор је предузео све неопходне мере заштите права интелектуалне својине учесника и свих који буду имали увида у садржај Описа инвенције (први круг Такмичења), и касније маркетинг модела (други круг Такмичења) у виду обавезе потписивања одговарајућих уговора о чувању и поверљивости информација. Организатор је у обавези чувања свих потписаних уговора.

Организатор не сноси одговорност уколико неки од такмичара повреди права интелектуалне својине правних и физичких лица која нису учесници овог Такмичења. Уколико до тога дође, све заинтересоване стране упутићемо на званичне судске инстанце, уз пружање увида Такмичарима у све материјале које добијемо од трећих лица у којима се оспорава њихова иновација.

НАГРАДЕ

КАТЕГОРИЈА РЕАЛИЗОВАНЕ ИНОВАЦИЈЕ:
Наградни фонд се дели на основни и специјални наградни фонд.
Основни наградни фонд се дели од 1. до 12. места.
Специјалне награде се деле тимовима који се нису пласирали у финале, по једном од могућих додатних критеријума из буџетских средстава (регионална заступљеност, стручна област, пол, квалитет презентације, и сл.) и из других извора (специјална студентска награда Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду „Др Мирислав Деспотовић“, Новосадски сајам, Београдски сајам и др.).
КАТЕГОРИЈА ИНОВАТИВНЕ ИДЕЈЕ СРЕДЊОШКОЛСКИХ/СТУДЕНТСКИХ ТИМОВА:
Наградни фонд се дели на основни и специјални наградни фонд.
Основни наградни фонд се дели од 1. до 3. места, посебно за средњошколске а посебно за студентске тимове.
Специјалне награде се деле по једном од могућих додатних критеријума из буџетских средстава (средња школа са највећим бројем пријава и сл.)

ОЦЕЊИВАЊЕ
КАТЕГОРИЈА РЕАЛИЗОВАНЕ ИНОВАЦИЈЕ
Иновације оцењује више стотина рецензената из земље и иностранства, ангажованих за потребе процене пријављених иновација са тржишног и уско стручног аспекта.
Први круг рецензија је анониман, док се остали кругови одвијају уживо пред стручним комисијама.
Шест кругова рецензије има формулар за оцењивање :
1. круг
Формулар за оцену Видео материјала (формулар 2.)
2. круг
Формулар за Техничку рецензију (формулар 3.)
3. круг
Пословни модели се пореде међусобно, те тако не постоји формулар
4. круг
Формулар за оцену тимова на Сусрету са потенцијалним инвеститорима (формулар 4.)
5. круг
Формулар за оцену полуфиналиста на Полуфиналу (формулар 5.)
6. круг
Формулар за оцену финалиста на Финалу (формулар 6.)

Сваки формулар је унапред дат тимовима на увид како би знали шта је предмет оцењивања.
У првом кругу, технички рецензенти оцењују једноминутне видео материјале о инвенцији. Тимови праве сами једноминутну видео презентацију своје иновације према инструкцијама Организационог тима.

Технички експерти имају за задатак да утврде постојање, односно рад пријављене инвенције. Уколико је на снимку фотографија иновативног производа/процеса/услуге/софтвера, технички рецензент ће дисквалификовати тим.

У другом кругу, технички експери оцењују тимове на основу детаљног интервјуа са такмичарским тимом и провере иновативног производа/услуге/софтвера/процеса на лицу места. Техничка рецензија заснива се на увиду у иновацију на лицу места, унапред дефинисаном формулару техничних каратеристика производа и документима које доказују изнете карактеристике/функционалности производа, као и одређеним мерењима које ће техничи рецензенти спроводити на лицу места.

У трећем кругу рецензенти пореде по два или три Пословна модела и одлучују који је од њих најмање добар. Који пословни модели се међусобно пореде одређује се према пласману у првом кругу и раније добијеним одлукама рецензената. Најмање добар пословни модел пада на ранг листи, а преостали се пењу. Тако се постепено формира ранг листа.

У четвртом кругу, потенцијални инвеститори проверавају способност и исплативност иновативног пословања двадесет и једног тима на основу презентације сваког тима и пословне спецификације. Резултати тога сумирани су у унапред дефинисаном формулару.

У петом кругу, стручни жири проверава иновативно пословње 12 полуфиналиста на основу презентације, разговора и златног минута сваког тима. Резултате тих испитавања бележе чланови жирија у унапред задати рецензентски формулар.

У шестом (последњем) кругу, стручни жири бира најбоље технолошки засновано иновативно пословање на основу видео прилога и разговора.

КАТЕГОРИЈА ИНОВАТИВНЕ ИДЕЈЕ СРЕДЊОШКОЛСКИХ/СТУДЕНТСКИХ ТИМОВА
Иновативне идеје оцењује више десетина рецензената из земље и иностранства, ангажованих за потребе процене пријављених иновација са тржишног и уско стручног аспекта.
Први и други круг рецензија су анонимни, док се последњи круг одвија уживо пред стручним комисијама. Два од три круга рецензије имају формулар за оцењивање:
1. круг
Формулар за оцену Опис иновације (форумулар 1.)
2. круг
Маркетинг модели се пореде међусобно, те тако не постоји формулар
3. круг
Формулар за оцену финалиста на Финалу (формулар 2.)

У првом кругу, рецензенти оцењују Опис инвенције. Рецензенти одговарају на питања попуњавањем рецензентског формулара изложеног на порталу Такмичења. На основу оцена које они уносе, одређују се просечне оцене које представљају основу за одређивање пласмана појединих тимова. Број тимова који пролазе у други круг је 27 (21 средњошколски тим и 6 студентских тимова). .
У другом кругу, рецензенти пореде по два или три Маркетинг модела и одлучују који је од њих најмање добар. Који маркетинг модели се међусобно пореде одређује се према пласману у првом кругу и раније добијеним одлукама рецензената. Најмање добар маркетинг модел пада на ранг листи, а преостали се пењу. Тако се постепено формира ранг листа.
У трећем (последњем) кругу, стручни жири бира најбоље иновативне идеје на основу презентације и разговора.

Сваки формулар је унапред дат тимовима на увид како би знали шта је предмет оцењивања.

ТОК ТАКМИЧЕЊА

КАТЕГОРИЈА РЕАЛИЗОВАНЕ ИНОВАЦИЈЕ

Такмичење се одвија у више кругова.
У ПРВОМ КРУГУ ТАКМИЧЕЊА захтева се подношење Видео материјала. Први круг је елиминациони, где се након оцене рецензената тимови пласирају у други круг.
Сваки такмичарски тим који оствари минимум захтева и пласира се у ДРУГИ КРУГ ТАКМИЧЕЊА, добија право на бесплатну едукацију у виду тренинга/консалтинга који ће се организовати широм територије Републике Србије и у Републици Српској.
У ДРУГОМ КРУГУ Такмичења, захтева се техничка спецификација инвенције, доношење инвенције и докумената за доказивање појединих карактеристика производа. Тимовима је обезбеђена помоћ у виду стручног тренинга и јасних инструкција у изради техничке спецификације
Тимови који успешно прођу техничку рецензију, могу да наставе Такмичење уколико се желе опробати у представљању свог иновативног пословања. У овом ТРЕЋЕМ КРУГУ, захтева се израда пословног модела према стандардима Такмичења. Учесницима трећег круга Такмичења обезбеђена је помоћ у виду више стручних тренинга и консалтинга. Пословни модели се достављају, према наведеном упутству, до предвиђеног рока (три рока).
Такмичари који покажу највећи напредак имаће прилику да своје иновације јавно презентују на СУСРЕТУ СА ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ИНВЕСТИТОРИМА/ПОЛУФИНАЛУ/ФИНАЛУ ТАКМИЧЕЊА. Сусрет са потенцијалним инвеститорима, полуфинале и финале подразумеваjу јавну презентацију и одбрану пословног модела пред жиријем.
Распореди одржавања сусрета са потенцијалним инвеститорима, полуфинала и финала објављени су у календару Такмичења на сајту www.inovacija.org.

КАТЕГОРИЈА ИНОВАТИВНЕ ИДЕЈЕ СРЕДЊОШКОЛСКИХ/СТУДЕНТСКИХ ТИМОВА

Такмичење се одвија у више кругова.
У ПРВОМ КРУГУ ТАКМИЧЕЊА захтева се подношење Описа инвенције. Први круг је елиминациони, где се након оцене рецензената 27 тимова пласира у други круг.
Сваки такмичарски тим који оствари минимум захтева и пласира се у ДРУГИ КРУГ ТАКМИЧЕЊА, добија право на бесплатну едукацију у виду тренинга који ће се организовати на територији Републике Србије.
У другом кругу, СРЕДЊОШКОЛСКИ/СТУДЕНТСКИ ТИМОВИ предају маркетинг модел. Тимовима је обезбеђена помоћ у виду неколико стручних тренинга и консалтинга.
Првих 6 средњошколских и прва 3 студентска тима јавно ће презентовати своје иновативне идеје. Распореди одржавања финала за средњошколце и финале за студенте објављени су у календару Такмичења на сајту www.inovacija.org.

ПРАВА ТАКМИЧАРА

Тимови из ове категорије остварују права ТОКОМ трајања Такмичења на:
• редовно обавештавње о терминима, догађајима, и захтеваним документима од стране Организационог тима
• професионалану комуникацију од стране Организационог тима
• бесплатну едукацију (тренинге)
• бесплатни консалтинг током Такмичења
• исплату награда (уколико тим испуни услове)
Тимови остварују права НАКОН трајања Такмичења на:
• бесплатне информације о инвеститорима, купцима, позивима, пројектима и сл.
• бесплатну промоцију тима/иновативног пословања
• стручну помоћ након Такмичења

ОБАВЕЗЕ ТАКМИЧАРСКИХ ТИМОВА

Организатор није у могућности да надокнади трошкове доласка и повратка такмичара с тренинга као ни њихове дневнице, али ће обезбедити награде за све тимове који се пласирају у четврти круг у износу који покрива ове трошкове.
ОБАВЕЗА ТИМОВА је поштовање рокова и задатих активности током трајања Такмичења.
КАТЕГОРИЈА РЕАЛИЗОВАНЕ ИНОВАЦИЈЕ
• Истинитост личних и пословних података
• Документи
Пријава
Регистрација тимова (лични подаци, контакти)
Пријава о иновацији
1. круг
видео материјал у трајању од 1 минута
2. круг
Техничка спецификација
3. круг
Пословни модел (сва три корака)
4. круг
Презентација (power point) за сусрет са инвеститорима
Пословна спецификација
5. круг
скенирање иновационог потенцијала тима
Презентација (power point) за полуфинале
6. круг
Снимање двоминутне репортаже од стране РТС-а
• Редовно праћење мејлова и веб сајта Такмичења
• Обавезно присуство, односно минимум једног свог члана, на минимум 3 тренинга. Непоштовање овог правила утицаће на пласман тима тако што ће тиму бити умањен ранг за три места за сваки пропуштен тренинг од ова три (максимално 9 места).
• ОБАВЕЗА ПОЛУФИНАЛИСТА И ФИНАЛИСТА да током Такмичења тимови учествују у промоцији.
ОБАВЕЗА СВИХ ТИМОВА КОЈИ ДОБИЈУ НОВЧАНУ НАГРАДУ јесте да у периоду од 5 година у сваком интервјуу, рекламном материјалу и веб сајту у ком помињу иновацију која је добила награду напомену да су учествовали и добили награду Такмичења за најбољу технолошку иновацију.
На шта треба да обратите пажњу у појединим фазама Такмичења, тј. шта се оцењује у којој фази:
• приликом рецензије Видео материјала: уживо приказивање рада иновације
• приликом техничке рецензије: доказивост техничих аспеката назначених у техничкој спецификацији
• приликом рецензије Пословног модела: пословање на бази иновације и доказ њене реализације
• на Сусрету са потенцијалним инвеститорима: тим и финансијска исплативност
• на Полуфиналу: усмена презентација иновативног пословања, доказивање тржишних и финансијских аспеката, одговори на питања жирија и других полуфиналних тимова, златни минут
• у Финалу: свеукупни утисак, одговори и златни минут.
Детаљан временски оквир свих активности дат је у Календару активности.
КАТЕГОРИЈА ИНОВАТИВНЕ ИДЕЈЕ СРЕДЊОШКОЛСКИХ/СТУДЕНТСКИХ ТИМОВА
• Документи
Пријава
Регистрација тимова (лични подаци, контакти)
Пријава о иновацији
1. круг
Опис инвенције
2. круг
Маркетинг модел
3. круг
Резиме
Презентација (power point)
• Редовно праћење мејлова и веб сајта Такмичења
• Обавезно присуство, односно минимум једног свог члана, на минимум 3 тренинга. Непоштовање овог правила утицаће на пласман тима тако што ће тиму бити умањен ранг за три места за сваки пропуштен тренинг од ова три (максимално 9 места).
• ОБАВЕЗА ФИНАЛИСТА да током и након Такмичења тимови учествују у промоцији.
На шта треба да обратите пажњу у појединим фазама Такмичења, тј. шта се оцењује у којој фази:
• приликом рецензије Описа инвеције: стање технике у земљи и свету и новина
• приликом рецензије Маркетинг модела: тржишни аспект и одређивање циљних купаца
• у Финалу: свеукупни утисак, одговори и златни минут.
Детаљан временски оквир свих активности дат је у Календару активности.