О такмичењу

Мисија Tакмичења за најбољу технолошку иновацију НТИ2017 (у даљем тексту: Такмичење) јесте промовисање предузетничке иновативне климе у Србији и помоћ потенцијалним и постојећим високо-технолошким предузетницима/истраживачима, који су спремни и способни да сопствене идеје и инвенције преточе у тржишно валоризоване иновације.

Учешће на Такмичењу, осим награда, свим такмичарима обезбеђује:
• бесплатну стручну помоћ у виду едукације кроз тренинге и консалтинг
• бесплатну медијску подршку
• континуално праћење и помоћ у годинама које следе након завршеног учешћа на Такмичењу.

Такмичење организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у сарадњи са: Технолошко-Металуршким факултетом из Београда, Факултетом техничких наука из Новог Сада, Привредном комором Србије  и Радио телевизијом Србије и Војводине (у даљем тексту: Организатори).

Такмичење се одржава на територији Републике Србије и на територији Републике Српске, у сарадњи са Министарством науке и технологије Републике Српске.

Од 2005. године, такмичење почиње да се реализује под покровитељством министарства задуженог за науку и технолошки развој и прераста у национално такмичење. Од 2007. у такмичење се укључује ресорно министарство Републике Српске, па тимови тимови из Републике Српске почињу да пролазе едукацију, као и тимови из Србије. О историјату такмичења више можете прочитати овде.>>