Loading...
Допуна Правила

истакнута вест | 16. април 2019.

На страници ПРАВИЛА између другог и трећег параграфа уметнуто је појашњење, које се односи на признавање бодова на основу учешћа у Такмичењу, истраживача регистрованих код ресорног министарства.

Додат текст гласи:

Уколико иновацију креирају истраживачи регистровани код ресорног министарства науке, у случају да желе да им се тај резултат посебно бодује код министарства, то ће бити рађено за највише 5 истраживача у тиму, док других сарадника може бити неограничен број. Уколико има више истраживача од 5, онда ће им се појединачни резултат код министарства вредновати као удео броја у односу на 5.

Допис Министарства можете преузети ОВДЕ.

Актуелно