Тренинзи

За најбоље такмичаре , организована је серија тренинга, са циљем преношења знања и вештина неопходних за пласирање иновације на тржиште. Распоред тренинга можете погледати у Календару такмичења.

Креативно решавање изазова
Разумевање иновације: иноватор vs. купац
Пословни модел иновативног пословања: концепт
Пословни модел иновативног пословања у пракси
Пословни модел иновативног пословања у бројкамa
Вештина продаје и презентовања иновативног пословања
Златни минут, или како да се буде кратак и јасан

Као и ранијих година, учесници тренинга су оценили одслушане тренинге.
Ево њихових оцена: